Racing Games Online MMORPG

Racing Games MMORPG u procesu izrade novi smisao. Igranje njih je i dalje dostupan za besplatno online, ali sada je to skup radnji koje prethode konkurencija. Igrači će sada morati dogovoriti za organizaciju i raspored Racing baze, zapošljavanje posade, menadžeri, izgradnju parkirališta, popravak dokova, objekti za obuku. Da se bavi računovodstvenim i proučavanje vozači performanse, a zatim ih podići na najviši nivo. Akcije se odvijaju u našem vremenu ili u budućnosti, kada su mašine su u stanju da razviju gotovo kosmičke brzine.