Sea Battle: Prvi svetski rat

Alternativni nazivi: Borba u ratu: Drugi svetski rat
Android treba da bude verzija 2. Da bismo pobijedili, trebaju nam resursi, novac i iskustvo. Primetite i kvalitetan zvuk, dajući ono što se dešava na ekranu realno.