Igra Osnovna matematika online

Igra Basic Math

Osnovna matematika (Basic Math):

Sva djeca koja pohađaju školu studiraju nauku kao što je matematika. Na kraju školske godine svi učenici polažu ispite. Vi u igri Basic Math takođe ćete pokušati proći ovaj test. Na ekranu ćete vidjeti matematičku jednadžbu. Nakon znaka jednakosti, vidjet ćete znak pitanja. Brojevi će se pojaviti na desnoj strani. Ovo su opcije odgovora. Trebat ćete odabrati određenu znamenku i staviti je nakon znaka jednakosti. Ako je odgovor točan, dobit ćete bodove i nastavite s rješavanjem sljedeće jednadžbe.