Igra Traktor Poljoprivredna mehanizacija 2018 online

Igra Tractor Farming 2018

Traktor Poljoprivredna mehanizacija 2018 (Tractor Farming 2018):

Naslijedili ste farmu i ovo nije iznenađenje jer su vam roditelji dugo govorili da žele da se povuku i prebace na vas sve uzde. Vrijeme je za započinjanje samostalnog života i za vas je to obilježila kupovina novog traktora. Oprema na farmi je zastarjela, vrijeme je da se ide u korak s vremenom za manje ručnog rada. Novi traktor treba testirati u poslu i to ćete učiniti u igri Tractor Farming 2018. Potrebno je oranje i obrađivanje polja. Koristite različite privitke za različite svrhe i brzo upravljajte predviđenim zadatkom.