Igra jedinjenja online

Igra Connectors

jedinjenja (Connectors):


U kratkom vremenu trebate stvoriti shemu. Broj žica povezana sa svakim lampu treba da odgovara broj naveden na lampu; sa žice ne treba preći. Da biste testirali krug ste stvorili, kliknite Ready (Spremno).

Nemate igre u kojoj ste igrali.
Još markere.